Žádost o poskytnutí informace týkající se sportovní komise