Žádost o poskytnutí informace týkající se rozšiřování zón placeného stání v oblasti Střížkova a případného předání či prodeje pozemků pod parkovacími stáními přiléhající k ul. Zásadská a Zakšínská