Žádost o poskytnutí informace týkající se reklamního zařízení v ul. Lovosická, na pozemku parc. č. 515/97 v k.ú. Střížkov