Žádost o poskytnutí informace týkající se redakční rady Měsíčníku MČ Prha 9 - Devítka