Žádost o poskytnutí informace týkající se proměny kontejnerového stání v ulici Makedonská