Žádost o poskytnutí informace týkající se projektu Revitalizace naučné stezky