Žádost o poskytnutí informace týkající se projektu Park Zahrádky