Žádost o poskytnutí informace týkající se projektu MŠ Kovářská