Žádost o poskytnutí informace týkající se pracovní činnosti OSPOD MČ Praha 9 ohledně trestních řizení