Žádost o poskytnutí informace týkající se pozemků v k. ú. Vysočany