Žádost o poskytnutí informace týkající se pozemku parc. č. 515/41 v katastrálním území Střížkov