Žádost o poskytnutí informace týkající se pozemku parc. č. 503/2 v k. ú. Hrdlořezy