Žádost o poskytnutí informace týkající se pozemku parc. č. 1406/1 k.ú. Vysočany