Žádost o poskytnutí informace týkající se povolení k odstranění stavby v k. ú. Vysočany