Žádost o poskytnutí informace týkající se počtu řížení vedených stavebním úřadem v období 2017 – 2022, vč. personálního zajištění