Žádost o poskytnutí informace týkající se opěrné zídky v k. ú. Prosek