Žádost o poskytnutí informace týkající se budoucí privatizace bytů na území MČ Praha 9