Žádost o poskytnutí informace týkající se 4 ks staveb pro reklamu umístěných při komunikaci Kbelská, na pozemcích parc. 1713/1 a 1790/1, k.ú. Vysočany