Žádost o poskytnutí informace týkající se 2 staveb pro reklamu v k. ú. Libeň