Žádost o poskytnutí informace týkající se 2 ks staveb pro reklamu umístěných na zdi domu č.p. 1297 při komunikaci Sokolovská/Na Rozcestí, v k.ú. Libeň