Žádost o poskytnutí informace týkající se 2 ks staveb pro reklamu na pozemku parcela č. 615/10 a 1188, vše v k.ú. Prosek