Žádost o poskytnutí informace týkající se 2 ks staveb pro reklamu na pozemku parc. č. 23. k.ú. Hloubětín