Žádost o poskytnutí informace – seznam bytů v MČ Praha 9 privatizovaných pro futuro do roku 2024