Žádost o poskytnutí informace – sdělení kategorie pozemní komunikace či pozemních komunikací na pozemcích par. č 1925/, k.ú. Vysočany