Žádost o poskytnutí informace - reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1497/1, k. ú. Vysočany