Žádost o poskytnutí informace –působnost Rady MČ 2002 - 2006