Žádost o poskytnutí informace - připomínky k tržnímu řádu „novelizace leden 2021“