Žádost o poskytnutí informace – přehled správních řízení vedených povinným subjektem ve věci dopravních přestupků