Žádost o poskytnutí informace o umístění dopravního značení ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb.