Žádost o poskytnutí informace o případném podání odvolání či jiného opravného prostředku proti rozhodnutí spis.: S P09 038398/2016/5, č.j.: P09 059143/2016/OVÚR/Hor.