Žádost o poskytnutí informace o postupu a časové souslednosti při vydání opatření obecné povahy