Žádost o poskytnutí informace o personálním zajištění výkonu státní stavební správy