Žádost o poskytnutí informace o odměnách členů zastupitelstva, členů výborů a členů správních orgánů zřizených MČ Praha 9