Žádost o poskytnutí informace - nahlédnutí do zápisů z 2. a 3. schůze Rady Městské části Praha 9 a materiálu pro RMČ Praha 9, na základě kterého RMČ Praha 9 vydala usn. č. Us RMČ 58/21 ze dne 9.2.2021