Žádost o poskytnutí informace, kdo je vlastníkem staveb řadových garáží na pozemcích 1406/1 – 4 v k. ú. Vysočany