Žádost o poskytnutí informace k pozemku parc. č. 4268/24 v k. ú. Újezd nad Lesy