Žádost o poskytnutí informace k pozemku č. 1667/1, 1667/3, 1667/9 a 1669/1, k. ú. Vysočany