Žádost o poskytnutí Informace k dopravní obslužnosti pozemků 1805/1 a 1805/3 v k.ú. Vysočany