Žádost o poskytnutí celého prohlášení vlastníka o rozdělení domu nacházejícího se na adrese Teplická 278/24, Praha 9, na bytové jednotky

Z důvodu velkého objemu informací jsou poskytnuté dokumenty k nahlédnutí na odboru občansko správním ÚMČ Praha 9.

Související dokumenty
Přílohy