Źádost o informace ve věci poskytnutí seznamu právnických osob s většinovou majetkovou účastí MČ Praha 9