V Polsku proběhlo další setkání projektu URBACT: Procure

loga

Do polského Lublinu poblíž ukrajinských hranic se ve dnech 28. - 29. 6. 2016 sjeli zástupci z 10 evropských zemí, aby diskutovali nastartování místních ekonomik pomocí nových metod v oblasti zadávání veřejných zakázek jako část projektu URBACT III: Procure, který je financován evropským fondem ERDF.

Jednalo se o první oficiální meeting po úspěšném schválení přihlášky a tak byla nálada na setkání o poznání uvolněnější než na únorovém kick-off meetingu. Gratulace k úspěšnému podání projektu patřily k prvním a uvítacím frázím. K nim ovšem také patřily i zpočátku nevyřčené a následně vyslovené otázky vzhledem k událostem, které se udály těsně před meetingem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, tedy k tzv. "brexitu". Vedoucí partner nás však ujistil, že referendum konané ve Velké Británii nijak neohrozí průběh projektu.

Při návštěvě Lublinu partneři vedli diskuzi o tom, jak být inovativní v procesu zadávání veřejných zakázek. Jednalo se o klasické diskuse, panelovou diskusi, workshopy a další, jim podobné komunikativní aktivity. V průběhu dvou takto nabitých dní partneři sepsali výstupy a scénáře, dle kterých se budou řídit do příštího meetingu. Návštěva byla zakončena prohlídkou místního hradu, ve kterém byla podepsána smlouva o polsko-litevské unii. Další setkání partnerů proběhne 20. - 22. září a hostovat ho budou společně partneři z Maďarska (Nagykallo) a Rumunska (Satu Mare).

V Polsku proběhlo další setkání projektu URBACT: Procure