Starosta MČ Praha 9

Starosta Městské části Praha 9

Mgr. Tomáš Portlík /ODS/Svob./ –  starosta MČ Praha 9

  • zastupuje městskou část navenek
  • zodpovídá za koordinaci vnějších vztahů
  • plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 131/2000 Sb.
  • zodpovídá za rozpočet MČ Praha 9
  • zodpovídá za hospodářskou politiku
  • zodpovídá za správu pohledávek

E-mail: portlikt@praha9.cz

Sekretariát starosty MČ Praha 9

Schulz Marek

E-mail: schulzm@praha9.cz

Telefon: 283 091 377; 283 091 332