Starosta MČ Praha 9

Starosta Městské části Praha 9

Mgr. Tomáš Portlík /ODS/Svob./ –  starosta MČ Praha 9

  • zastupuje městskou část navenek
  • zodpovídá za koordinaci vnějších vztahů
  • plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 131/2000 Sb.
  • zodpovídá za oblast finanční politiky MČ Praha 9
  • zodpovídá za hospodářskou politiku, přípravu rozpočtu a rozpočtové hospodaření MČ Praha 9
  • zodpovídá za správu pohledávek a koordinaci investic MČ Praha 9

E-mail: portlikt@praha9.cz

Sekretariát starosty MČ Praha 9

Telefon: 283 091 377; 283 091 332