Transformace území při Kolbenově ulici - Pragovka

Urbanistická studie PRAGOVKA

  Transformace území při Kolbenově ulici v areálu bývalé továrny Praga Areál bývalé továrny Praga je dnes největším územím v městské části Praha 9, které má transformační potenciál. Vysočanská radnice proto vývoj na něm dlouhodobě sleduje a snaží se ho aktivně ovlivňovat. Již několik let jedná s majiteli těchto pozemků o jejich budoucím využití, protože územní plán, který platí jednadvacet let, je naprosto zastaralý vzhledem k současnému rozvoji území kolem Kolbenovy ulice.   Složitá, dlouhotrvající jednání mezi MČ Praha 9 a investory se zintenzivnila v roce 2018, kdy devátá městská část požádala o změnu územního plánu v této lokalitě, o níž usilovala společnost Pragovka s.r.o. a Praga Centrum a.s. (obě působí v areálu Praga, kde současnými dominantami jsou budova „E“ a hala č. 19). ❗️Zároveň dala impuls ke zpracování podkladové urbanistické studie rozvoje tohoto území. Jejím hlavním zadáním bylo, aby se území při Kolbenově ulici stabilizovalo, nedošlo tu k neúměrnému zastavení lokality a při říčce Rokytce se rozšířily možnosti pro volnočasové aktivity.   Pro vysočanskou radnici jsou při rozvoji této lokality zásadní tři oblasti: ▶️• Získat pozemek při rozhraní ulic Poštovská a U Vysočanského pivovaru pro výstavbu moderní plnohodnotné základní školy. (Investor by městské části daroval pozemek zhruba o rozloze 5400 m².) ▶️• Získat v areálu bývalé továrny Praga prostory pro mateřskou školu. (Investor by na městskou část převedl ve dvou budovách nebytové prostory, jejichž parametry dovolí vytvořit v nich veřejná předškolní zařízení a jejichž kapacita pokryje nároky obyvatel tohoto území.) ▶️• Zachování a rozvoj sportovního areálu Rugby Praga. Urbanistická studie počítá s rozšířením ragbyového areálu. (Zavázat se k tomuto kroku by měl investor podpisem Memoranda s Rugby Clubem Praga Praha. Navrhované memorandum je trojstranné, uzavřené mezi MČ Praha 9, Magistrátem hl. m. Prahy a vlastníkem pozemků).   Studii zpracovala architektonická kancelář Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., a v průběhu letošního roku ji průběžně doplňovala na základě připomínek komise rozvoje území a komise životního prostředí a dopravy MČ Praha 9, jejichž členům byla představena a opakovaně předkládána.   Zatím poslední verze urbanistické studie, s níž začal koncem roku 2020 pracovat rovněž investor, transformuje území po bývalé továrně Praga kolem Kolbenovy ulice na plnohodnotnou městskou čtvrť s bydlením, pracovními příležitostmi, službami a veřejnou vybaveností, centrálním veřejným prostorem i místy pro volnočasové aktivity.   Zástavba městského typu podél Kolbenovy ulice a v místě lokálního centra je navržena ve výškách domů, které v současné době kolem Kolbenovy ulice vyrůstají. Prostory pro komerční vybavenost by měly vzniknout v objektech, které budou mít návaznost na ulice Kolbenovu, Poštovskou, U Vysočanského pivovaru a na Černé strouze. Je to v souladu s řešením dopravy v této lokalitě a zklidněním vnitřní části území pro bydlení a rekreaci. Podkladová urbanistická studie přitom počítá s menší zastavitelností lokality, než jakou umožňuje navrhovaný Metropolitní plán. A zatímco Kolbenova ulice by se měla změnit na městskou třídu, celá lokalita bývalé Pragovky se podle studie otevře pro pěší a cyklisty. Dnes neprůchodným územím se po transformaci lidé pohodlně dostanou pěšky nebo na kole do zeleně a na rekreační plochy v údolí Rokytky a do parku Zahrádky.   Další důležitou podmínkou transformace dnešního brownfieldu na plnohodnotnou městskou čtvrť, kterou si devátá městská část dává, je zachování industriálního architektonického charakteru lokality, v níž se nachází několik průmyslových kulturních památek. Jsou jimi železobetonová hala č. 19, budova E – bývalé centrální skladiště ministerstva pošt a telegrafů, dnes prostor s výstavními halami a ateliéry umělců, komín s vodojemem. Ty zůstanou zachovány .
ilustracni
Přílohy