Technické setkání pro přípravu plánů mobility v Bosně a Herzegovině

Ve dnech 27. - 28. června 2018 proběhlo setkání v rámci projektu CHESTNUT, zaměřeného na zlepšení mobility ve městech napříč Evropou. Mezinárodní meeting se tentokrát konal v Banja Luce, univerzitním městečku Bosny a Herzegoviny.

Meeting byl součástí projektové části Joint Learning Action podobně jako dvě předešlé pracovní setkání v Dimitrovgradu a Dubrovniku a tak byl veden v poměrně obdobném duchu. Po úvodním zasedání steering commitee následovala sezení v pracovních skupinách, které vznikly ve Vídni v září 2017. Praha 9 je ve stejné pracovní skupině jako Banja Luka (BiH), město Odorheiu Secuiesc (ROU) a městská část Budapešť 14 Zugló - pracovní skupinu koordinuje pan Ulrich Leth z Technické unuverzity ve Vídni. V jednotlivých pracovních skupinách byly prezentovány plány udržitelného rozvoje dopravy všech měst zapojených do projektu. Dostupná data o dopravě v daném území a jednotlivé scénáře zlepšování mobility představovali experti na mobilitu z každého partnerského města projektu. Za Prahu 9 prezentoval Mgr. Josef Mareš, expert v oblasti strategického plánování rozvoje měst a regionů. Praha 9 rovněž přispěla ještě jedním příspěvkem, prezentovala totiž case study "Closure of the riverbanks on Seina", což byl jeden z příkladů dobré praxe reakce na problémy a nenadálé situace v oblasti mobility po Evropě. Fakt, že bude Praha 9 prezentovat v Banja Luce řešení pařížských mostů byl schválen rovněž ve Vídni jako součást tzv. "Transnational working group", kdy každý z partnerů si rozebral jedno z témat k prezentaci širší skupině.

Po prezentacích všech plánů udržitelného rozvoje dopravy byl program následujících dní zaměřen na projednávání organizačních záležitostí celého projektu, jako je například komunikace, publicita a výsledky čerpání rozpočtu.

Následující meeting v rámci projektu CHESTNUT se uskuteční 2. - 4. října 2018 v Budapešti, hlavním městě Maďarska.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)