Setkání partnerů v Praze

Dalším projektovým mezinárodním setkáním, které se uskutečnilo v rámci projektu "Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu", byl meeting v srdci Evropy. Ve dnech 2. - 3. 6. 2016 se do Prahy 9 sjeli  zástupci z Portugalska, Španělska, Malty a Rakouska, aby zde strávili dva dny, které se týkaly ochrany životního prostředí.

Již organizace samotného příjezdu partnerů se stala oříškem, neboť zástupci rakouského města přijeli celkem pěti elektromobily a na čtyřech elektromotorkách. V prostorách garáží MČ Praha 9 jim byla zajištěna provizorní nabíječka na tyto elektro-stroje. Prvním bodem v programu byla návštěva akce Mikroklima, kterou organizuje Odbor životního prostředí a dopravy MČ P9. Partneři byli expedováni mikrobusem z vysočanské radnice do Parku Přátelství, kde si během dvou hodin mohli projít celou akci. Vyzkoušeli si mimo jiné i simulátor jízdy v opilosti nebo opravu rozbitých věcí. Po akci následoval oběd s vyhlídkou a odpoledním programem byla návštěva komplexu ZEVO Malešice. Na událostech prvního dne bylo přítomno bezmála kolem 95 účastníků dohromady.

Podobně jako na předešlých setkáních, druhý den se nesl v duchu prezentací a studijních materiálů. Pražský meeting byl v pátek doplněn ještě o prohlídku O2 areny, kde se následně i prezentovalo. Bývá zvykem zajistit prezentaci od každého partnera a také, že hostující země kromě své prezentace přizve i externistu k představení nějakého projektu. U nás tomu nebylo jinak a tak bylo zajímavých nápadů a zkušeností k šíření nemálo. Po polečné sikusi následovalo oficiální ukončení projektového setkání a partnerům se dostalo i pozvánky na příští, již poslední, meeting, který se uskuteční v září u posledního z partnerů, tedy v Portugalsku.