Setkání partnerů URBACT v Maďarsku a Rumunsku

loga

Do maďarského Nagykallo poblíž rumunských hranic se dne 19. 9. 2016 sjeli zástupci z 10 evropských zemí, aby diskutovali nastartování místních ekonomik pomocí nových metod v oblasti zadávání veřejných zakázek jako část projektu URBACT III: Procure, který je financován evropským fondem ERDF. Jejich dalším cílem bylo rumunské Satu Mare, necelých 150km od maďarského Nagykallo, neboť tento meeting byl v gesci rumunského i maďarského partnera.

Jednalo se o druhý oficiální meeting po úspěšném schválení přihlášky. Každé setkání bylo naplánováno k různým tématům týkajících se veřejných zakázek a tak se tento meeting točil okolo analýzy výdajů a tvorby strategií a plánování výhledů k veřejným zakázkám.

Při návštěvě obou partnerských měst vedli účastníci diskuzi o těchto tématech a nechyběly ani praktické workshopy, ve kterých partneři řešili konkrétní analýzy a strategie pro vymyšlené městečko Fictionville. V průběhu třech takto nabitých dní partneři navštívili dvě různé země, sepsali výstupy a scénáře, dle kterých se budou řídit do příštího meetingu. Návštěva byla provázána exkurzemi do maďarského historického seřadiště kmenů a také do rumunské hrnčírny. Další setkání partnerů proběhne 13. - 14. prosince ve španělském Albacete.

Setkání partnerů URBACT v Maďarsku a Rumunsku