Setkání nadnárodní spolupráce v Mnichově

logo

V německém Mnichově proběhlo ve dnech 20.11 – 24.11 setkání partnerů projektu AgriGo4Cities, který se skrze městské zemědělství zaměřuje na zlepšení fungování místní samosprávy v oblasti komunikace s veřejností a řízení místních komunit. Jednalo se o třetí oficiální meeting po úspěšném schválení přihlášky.

Agenda setkání v Mnichově byla rozdělena na tři části. První dva dny probíhaly přednášky o případech dobré praxe ze zahraničí a aktivní diskuzní části. V rámci aktivních diskuzních částí byli účastníci rozděleni do národních skupin a jejich úkolem bylo připravit akční plán pro jejich plánovanou zahrádku. Po skončení diskuze v národních skupinách se akční plán prezentoval před ostatními partnery. Součástí byly také aktivity, které bude možné využít pro následující workshopy pro veřejnost.

 Třetího dne se všichni partneři měli možnost podívat na tři různé komunitní zahrádky na území Mnichova, kde o nich promluvili jejich zakladatelé. Po prohlídce všech zahrádek se všichni partneři sešli a vyhodnocovali tzv. SWOT analýzu pro každou zahrádku. Následně ještě určili, jaké užitečné informace si odnáší a budou je moci použít i v případě své komunitní zahrádky.

 Poslední den se projednávaly organizační záležitosti celého projektu, dále každý partner odpřednášel prezentaci případů dobré praxe ze svého města či země, kterými by se chtěl inspirovat. Jako projekty, kterými bychom se rádi nechali inspirovat, jsme uvedli následující: Komunitní zahrádku Kotlaska, městskou zahradu Vidímova, Zahrádku Kuchyňka a školní zahrádku Na Beránku.

Následující setkání partnerů proběhne na konci května 2018 v Praze.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)

Setkání nadnárodní spolupráce v Mnichově