Senior akademie

Městská část Praha 9 společně s Městskou policií hl. m. Prahy

otevírá od ledna 2024 Senior akademii, cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality zaměřený na informování těch dříve narozených.

Senior akademie se sestává ze čtrnácti přednášek, součástí bude také návštěva Muzea Policie ČR, Psího domova v Tróji nebo Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy.

Přednášky jsou zdarma a budou se konat vždy v úterý, na vysočanské radnici, v zasedací místnosti č. 205, vždy od 14 hodin. 

Informace a přihlášky u pracovníků MČ Praha 9: Romana Fejfarová - 771 257 259, Bc. Martin Gebauer - 605 437 622

1
Přílohy