Rotterdam 28. - 29. 1. 2014

28. a 29. 1. 2014 se konala pracovní schůzka zástupců
partnerů projektu INVOLVE, které se zúčastnili i zástupci projektu z MČ
Praha 9. Projekt je financován z evropského rozvojového fondu a jeho
hlavním cílem je výměna zkušeností. Součástí této pracovní schůzky bylo
plánování druhé části projektu, informace o průběhu pilotních projektů a o již
proběhnuvších tzv. Import workshopech, tj. setkáních se zástupci partnerů,
kteří zavedli a provozují nějakou zajímavou aktivitu ve svých městech a
regionech. Ti mají potom za úkol pomoci partnerům, kteří si tuto aktivitu
vybrali (v tomto případě Praha 9), aby jejich cesta k realizaci stejné
nebo podobné aktivity byla co nejjednodušší a neúčinnější. V případě Prahy
9 jde o Pěškobus a webové stránky dopravního hřiště. Každý partner se proto
zúčastní takových setkáních, které mu mohou přinést cenné zkušenosti. Na
rotterdamském setkání byly naplánovány aktivity, které proběhnou v dalším
půl roce. Současně proběhla kontrola rozpočtu a publicity projektu a také
diskuse nad dotazy, které trápí více partnerů. Aktivity, které byly partnery
realizovány a jejich pozměněné verze v ostatních regionech budou zájemcům
představeny na webu a také v příručce.