Regionální konference 12. 6. 2014

Dne
12. 6. 2014 pořádala Městská část Praha 9 v souladu s AF projektu
Regionální konferenci. Cílem konference bylo informovat relevantní zúčastněné
strany o implementaci poznatků ze studijní cesty zaměřené především na transfer
„good practices“. Studijní cesta ve Španělsku se týkala bezpečnosti dětí při
pohybu v dopravním provozu ve městě, při dopravě do školy a zpět a podpory
cyklistiky. Některé dobré příklady od španělských partnerů se Praha 9 rozhodla realizovat
na svém území.

Akci
zahájil manager projektu Ing. Zdeněk Davídek, který seznámil účastníky s úkoly
a již připravovanými akcemi s konkrétními daty, které budou implementovány
v Městské části Praha 9.  

Představení
aktivit, které si MČ P9 vybrala od španělských partnerů:

 1. Cyklovýlety – enviromentální výchova
  dětí formou cyklistiky. Městská část Praha 9 ve spolupráci s Městskou
  Policí a rodiči připravuje dva cyklovýlety v posledním prázdninovém týdnu
  pro děti z Prahy 9.
 2. Boxy na kola – každá základní a mateřská
  škola Prahy 9 postaví přístřešky pro jízdní kola.

Aktivita
od italských partnerů v přípravě:

 1. PEDIBUS – transfer od partnera Reggio
  Emilia, za spolupráce se základními školami, které
  budou mít za každou školu svého koordinátora pěškobusu. Připraveny kontakty
  koordinátorů, dobrovolníků určených k převodu do škol. Pěškobus je v
  přípravné fázi, kdy se připravují konkrétní trasy a zkušební provoz pěškobusu
  s vybranými rodiči za ZŠ Litvínovská 500.
 • 18. 6.
  2014 Cyklovýlet ve spolupráci se ZŠ Na Balabence do ZOO
 • 26. 8.
  2014 Cyklovýlet ve spolupráci s Městskou Policií, rodiči – vytvoření
  tras
 • 28. 8.
  2014 Cyklovýlet ve spolupráci s Městskou Policií, rodiči – vytvoření
  tras
 •   1. 9. 2014 Pěškobus nyní
  v přípravné fázi trasy
 • 09 -
  10/ 2014 Výstavba přístřešků na jízdní kola v ZŠ, MŠ

Následovala
diskuse, kdy se účastníci regionální konference vyjadřovali k možnostem a
využití transferu, časový plán a doladění úkolů, technických a finančních
možností výstavby přístřešků.